torstai 16. helmikuuta 2017

Torstain päiväkoti- ja kouluvierailut


Tänään vierailimme integratiivista pedagogiikkaa toteuttavassa päiväkodissa nimeltään Haus den kleinen Freunde, joka sijaitsee hyvin lähellä DBI Johnnes Falk- oppilaitosta.
Päiväkodissa on yhteensä 60 lasta ja heidät on jaettu viiteen ryhmään. Oli kiintoisaa kuulla, että tarkan ikäryhmäjaon sijaan ryhmät ovat sekaryhmiä siten, että jokaisessa ryhmässä voi olla lapsia noin 2-vuotiaasta aina 6- vuotiaaseen asti. Tämän lisäksi jokaisessa ryhmässä on erityistä tukea tarvitsevia lapsia, jotka voivat olla iältään korkeintaan 7-vuotiaita. Näillä lapsilla voi olla erilaisia kehitys- tai liikuntavammoja, tai he voivat olla autistisia. Erityistä tukea tarvitsevia lapsia ei missään ryhmässä voi olla kolmea enempää. Toiminnan luonteen vuoksi henkilöstöllä on tukenaan ja työryhmän jäsenenä kolme erityisopettajaa.

Kävimme kiintoisan keskustelun päiväkodinjohtajan kanssa nykyajan ilmiöistä. Hän kertoi erilaisten vanhemmuuteen liittyvien ongelmien, sekä perheiden avuntarpeen lisääntyneen viime aikoina. Ajat ovat muuttuneet myös niin että aikaisemmin avoimin ovin toiminut päiväkoti pitää nykyisin ulko-ovensa aina lukittuna ja kulkua monitoroidaan tarkemmin.

Keskustelutilaisuuden päätteeksi pääsimme tutustumaan päiväkodin tiloihin!

Seuraava vierailukohteemme oli DBI Falk-koulun kanssa samassa rakennuksessa olevaan alakouluun Evangelische Grundschuleen. Nimensä mukaisesti kyseessä on osittain kirkon omistuksessa olevasta alakoulusta, jossa on oppilaita blogin kirjoittamisen hetkellä 180. Oppilaitos toimii inklusiivisen pedagogiikan periaatteen mukaisesti, joten myös erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ovat sinne tervetulleita. Oppilaitos toimii kunnallisista oppilaitoksista poiketen kokonaisvaltaisemmin siten, että oppilaiden koulupäivä sisältää aamu- ja iltapäivätoimintaa aikuisen ohjaamana varsinaisen opetuksen ohella. Oppilaitoksille tärkeitä arvoja ovat demokratia ja luonnosta huolehtiminen ja nämä arvot näkyvät päivittäisessä toiminnassa. Oli mukavaa kuulla, että koulun henkilöstöön kuuluu useita miespuolisia ohjaajia ja miesopettaja, koska tämä lienee edelleen melko harvinaista muutoin.

Koulun oppilaat on jaettu luokkiin siten että ensimmäisen ja toisen vuoden oppilaat ovat samassa ryhmässä ja kolmannen ja neljännen samassa. Toimintaa voidaan kuitenkin tarpeen tullen luokkatilojen väliseinien avulla muuttaa niin että opetusta voidaan toteuttaa pienemmissä ryhmissä. Opettajan tehtävä koulussa on huolehtia varsinaisen opetuksen toteutuksesta ja oppilaiden tukena toimii myös ohjaaja (Erzieher) joka auttaa oppilaita opiskelussa.
Oli mukavaa nähdä erään luokan opetustuokiossa että opettajan ja ohjaajan apuna toimi oppilaan mummo!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti